Program 2020

V roce 1999 přijal státní podnik Lesy České republiky podnikový „Program 2000 – naplňování cílů veřejného zájmu u LČR“, který je zaměřen na podporu a rozvoj veřejně prospěšných funkcí lesů.

V rámci tohoto programu je prováděno budování, opravy a údržby turistických odpočinkových míst v lesích, naučných a turistických stezek, studánek a drobných vodních toků. V rámci tohoto programu je také věnována péče o biodiverzitu a významným stromům. Ročně je vynakládáno přibližně 2,5 mil. Kč na tento program.

Realizace probíhá na podřízených lesních správách: