Lesní pedagogika

heslo: “ s lesy v lese o lese „
Motto:  “ O lese se učte v lese „

LupínekCo je lesní pedagogika?Jehlička

Idea lesní pedagogiky vznikla v 60. letech 20. století v USA a brzy se rozšířila do evropských zemí.

Lesní pedagogika je jedna z metod lesnické a environmentální osvěty zabývající se předáváním pravdivých informací o lese, vztazích a procesech probíhajících v něm a hospodaření, která je založena na prožitku zprostředkovaném zábavnou formou prostřednictvím lesního pedagoga (lesník s pedagogickými znalostmi a zkušenostmi) nejlépe přímo v prostředí lesa. Důraz je kladen na tzv. zážitkové poznávání lesa, kdy se účastníci aktivit lesní pedagogiky učí vnímat les všemi smysly, čímž u nich dochází k přirozenému vnímání a snadnému zapamatování.

Nejjednodušší cesta lesníků, jak přiblížit široké veřejnosti prostředí lesa se všemi jeho funkcemi, jejich využití a výhody hospodaření v návaznosti na zájmy a potřeby společnosti.

Lesní pedagogika není konkurencí škole a vědeckým vzdělávacím institucím, ale rozšiřuje a doplňuje vědomosti zábavnou formou, při které zapojují do poznání všechny svoje smysly.

Lesní správy a Krajské ředitelství Teplice spolupracuje s řadou mateřských a základních škol v rámci své územní působnosti. V případě dalších zájemců je možné kontaktovat koordinátora lesní pedagogiky pro Krajské ředitelství Teplice Ing. Stanislava Lišku, tel. 725 389 767.